Windows XP


Symbolen "Den Här Dator" borta från skrivbordet ?

Högerklicka på Skrivbordet - Egenskaper, fliken Skrivbord och sedan Anpassa Skrivbordet...
Kolla där att Den här datorn är ibockad...


Hur man stänger av den reserverade banbreden i XP.

Välj Kör och skriv
gpedit.msc

Gå till Administrativa mallar under datorkonfiguration (i den övre listan)
öppna sedan mappen nätverk och mappen Qos Packet Sheduler.
Gå ut i det högra fältet dubbelklicka på "Begränsa banbred som kan reserveras".
Bocka i "Aktiverad" och ställ "Bandbreddens begränsning (%)" på 0%, verkställ - Klart!

Info:
Om den här inställningen inaktiveras eller inte konfigureras så används
standardvärdet 20% av anslutningen.
Win XP begränsar alltså som standard bandbredden med 20%,
en omställning till 0% kan ge dig ytterligare hastighet.